Od 1. 2. 2023 platí nový ceník nadstandardních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Potvrzení žádosti o řidičský průkaz, zbrojní pas

350,- Kč

Potvrzení na svářečský kurs

200,- Kč

Přihlášky na mateřské, střední a vysoké školy

100,- Kč

Vydání průkazu pracovníka v potravinářství

200,- Kč

Piercing do ucha (obou uší)

250,- Kč /500,- Kč

Vyžádané očkování se zajištěním očkovací látky

200,- Kč

Sportovní prohlídka vstupní / opakovaná/ před akcí

300/ 200/ 100,- Kč

Pracovně lékařská prohlídka

300,- Kč

Jiné potvrzení o zdravotním stavu

100,- Kč

Pořízení výpisu ze zdravotnické dokumentace

300,- Kč

Pořízení kopie zdravotnické dokumentace

250,- Kč+ 2 Kč za stránku